ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γιώργος Σεπετζόγλου
Κινητό: 6974 000287
E-mail:sepet@hol.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
Γιώργος Σεπετζόγλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Νίκος Τσίγκας

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Βασίλης Συριόπουλος

Κεφαλληνίας 63 - 11251 Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax : 210 8660653